Ziektewet uitkering gestopt of afgewezen?

ziektewet afgewezen stopgezet

Ziektewet uitkering gestopt of afgewezen?

U bent ziek en u heeft geen werkgever. U kunt dan in sommige gevallen een Ziektewet uitkering van het UWV krijgen. Als u zich heeft ziek gemeld, stuurt het UWV u binnen 4 weken een brief, waarin staat of u een Ziektewet-uitkering krijgt. De Ziektewet-uitkering wordt wekelijks uitgekeerd.

Bent u weer beter? Dan stopt uw Ziektewet-uitkering. U krijgt maximaal 2 jaar een Ziektewet-uitkering. De uitkering is 70% van het dagloon.

Een medewerker van UWV begeleidt u tijdens uw ziekte. Indien u gedurende uw ziekte niet aan de aanwijzingen van het UWV voldoet, dan kan het UWV besluiten om uw ziektewet-uitkering te korten (strafkorting) of stop te zetten. Het UWV dient u in deze gevallen een ‘officiële brief’ een zogenaamd besluit te verstrekken waarin zij u dit mededelen.

Tegen dit besluit tot (straf)korting of stopzetting van uw ziektewet-uitkering kunnen wij voor u bezwaar maken, zodat u ook tijdens uw ziekte niet zonder inkomen komt te zitten.

Loopt uw contract af tijdens uw ziekte? En bent u langer dan 1 jaar ziek? Dan ontvangt u binnen 8 weken na uw ziekmelding een brief met de beslissing over de Ziektewet-uitkering.

Uitkering-gestopt.nl werkt samen met Sociaal Verhaal 

en is gespecialiseerd in het (her) in werking laten stellen

van uw uitkering. Dus bent u het niet eens met uw

situatie omtrent uw uitkering, wij helpen u gratis!

Niet eens met UWV besluit over uw ziekte en ziektewetuitkering?

Uitkering-gestopt.nl kan u helpen

Als u het niet eens bent met de beslissing van het UWV, kunt u hiertegen bezwaar maken. Het is echter niet verstandig om dit zelf te doen, maar om een gespecialiseerde jurist of advocaat dit voor u te laten doen. De vereniging Sociaal Verhaal schakelt voor u kosteloos een gespecialiseerde jurist of advocaat in om u hiermee te helpen. Zo bent u verzekerd dat alle relevante argumenten naar het UWV worden aangedragen om uw recht op uw ziektewet-uitkering veilig te stellen.

Kortom: Bent u het niet eens met een beslissing van UWV? Bijvoorbeeld omdat uw uitkering wordt verlaagd of uw aanvraag voor een uitkering is afgewezen? Neem dan direct contact met ons op om tijdig voor u bezwaar te maken. Heeft u al zelf bezwaar gemaakt en wilt u gedurende de bezwaarschriftprocedure toch nog gratis professionele rechtsbijstand van één van onze gespecialiseerde advocaten of juristen ? Belt u ons dan. Ook wanneer het UWV u oproept om gehoord te worden, dan is het mogelijk dat één van onze specialisten met u meegaat naar de hoorzitting van het UWV.

Heeft het UWV uw eigen bezwaarschrift reeds afgewezen en bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunnen wij via onze gespecialiseerde juristen / advocaten voor u beroep aantekenen bij de Rechtbank, sector bestuursrecht tegen het besluit van het UWV. Ook hierbij is het uitgangspunt dat onze rechtshulp aan u gratis is.

Let op: zolang u nog geen uitslag heeft op uw bezwaar, blijft de beslissing waartegen u bezwaar maakt geldig. Als u bijvoorbeeld een korting op uw uitkering krijgt blijft dat zo. Krijgt u een beslissing waarin staat dat u gedeeltelijk wordt goedgekeurd en weer kunt werken? Dan moet u meteen gaan solliciteren. Pas als de uitslag bekend is kan een beslissing eventueel worden teruggedraaid. U krijgt daarover een nieuwe officiële beslissing.

Komt u in geldnood tijdens de bezwaarprocedure? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen bij uw gemeente. Dit kan via www.werk.nl.

Heeft u geen recht op een bijstandsuitkering? Dan kunnen wij voor u aan de rechter vragen om u een financieel voorschot door het UWV te laten uitbetalen. Wij doen dit via een voorlopige voorziening. U krijgt dan bijvoorbeeld een gedeeltelijk voorschot van UWV tot de uitslag van uw bezwaar bekend is. De rechter houdt bij de beoordeling hiervan rekening met uw financiële situatie. Ook bekijkt hij hoe groot de kans is dat u gelijk krijgt. Houd er wel rekening mee dat een voorschot altijd verrekend of terugbetaald moet worden.

Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Neem dan direct contact met ons op. Wij maken dan voor u een verzoekschrift en dienen dit in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Wij brengen u geen kosten in rekening voor het opstellen en het indienen van dit voorlopig verzoekschrift voor u.

Uitkering-gestopt.nl werkt samen met Sociaal Verhaal 

en is gespecialiseerd in het (her) in werking laten stellen

van uw uitkering. Dus bent u het niet eens met uw

situatie omtrent uw uitkering, wij helpen u gratis!