Ziektewetuitkering

Bent u door ziekte niet meer in staat om te werken, maar is uw uitkering gestopt? Wanneer komt u wel in aanmerking voor een ziektewetuitkering? Vragen die misschien bij u een grote rol kunnen spelen, zijn bij ons allemaal bekend. Bij Uitkering gestopt zijn talloze gedupeerden u voor gegaan. Wij helpen u bij het aanvechten van een afwijzing of het heraanvragen van een gestopte uitkering. Voor direct hulp vult u hier rechts het contactformulier in. Voor meer informatie leest verder.

Wat is een ziektewetuitkering?

Wanneer u ziek wordt, maar geen werkgever (meer) heeft, dan kunt u een ziektewetuitkering ontvangen. U kunt deze uitkering aanvragen bij uitkeringsinstantie UWV. Mensen zonder werkgever die een beroep kunnen doen op de Ziektewet zijn bijvoorbeeld uitzendkrachten, oproepkrachten, thuiswerkers en stagiairs.

Als u wel een werkgever heeft, dan heeft u in sommige gevallen ook recht op een ziektewetuitkering. Bijvoorbeeld als u ziek wordt als gevolg van een zwangerschap of een orgaandonatie. De werkgever krijgt dan het ziekengeld van het UWV om uw loon door te betalen. Heeft u bij het UWV een aanvraag voor een Ziektewetuitkering ingediend en is deze is u geweigerd, dan kunnen wij u helpen om een uitkering te krijgen.

Ook indien uw werkgever weigert om u tijdens ziekte door te betalen, dan kunnen wij ervoor zorgen dat u alsnog betaald wordt.

Onze deskundigen maken voor u bezwaar en gaan voor u in beroep bij de rechtbank. In nijpende gevallen kan er in een kort geding een voorschot op uw uitkering wordt gevorderd.

Mijn uitkering is gestopt
en ik wil direct gratis geholpen worden!