WW terugbetalen?

ww terugbetalen

U moet uw WW terugbetalen?

U heeft een brief van het UWV ontvangen dat u ‘teveel ontvangen ww’  moet terugbetalen ?

Het UWV heeft als algemene regel dat u het totale bedrag binnen zes weken in één keer dient terug te betalen.  Kunt u dit niet of bent u het niet eens met het besluit van het UWV dat u teveel ww-uitkering heeft ontvangen en dat u aan het UWV een bedrag moet terugbetalen, neemt u dan contact met ons op. Wij kunnen dan – kosteloos – voor u beoordelen of de terugvordering van het UWV juist is of niet.

Bezwaar maken tegen het terugbetalen van uw WW uitkering

Indien dit niet het geval is en het UWV vordert op onterechte gronden de WW-uitkering van u terug, dan kunnen wij voor u via onze gespecialiseerde advocaten/juristen voor u bezwaar maken tegen de terugvordering van de ww-uitkering door het UWV. Van belang is wel dat u direct na het terugvorderingsbesluit van het UWV met ons contact opneemt, anders zal het UWV uiteindelijk een incassotraject tegen u opstarten. Daarbij brengt het UWV u extra rente en kosten in rekening.

Indien u geen inkomen of een zeer laag inkomen heeft, dan kunnen wij u behulpzaam zijn bij een kwijtscheldingsverzoek aan het UWV, danwel met het afspreken van een redelijke afbetalingsregeling met het UWV. Ook kunnen wij een aanvraag voor bijzondere bijstand bij de Gemeente indienen voor de betaling van de vordering van het UWV.

Uitkering-gestopt.nl werkt samen met Sociaal Verhaal

en is gespecialiseerd in het (her) in werking laten stellen

van uw uitkering. Dus bent u het niet eens met uw

situatie omtrent uw uitkering, wij helpen u gratis!