WW afgewezen?

ww afgewezen

Is uw WW aanvraag afgewezen?

Wanneer u bent ontslagen of uw arbeidsovereenkomst wordt door uw werkgever niet verlengd, dan is het van belang dat u direct bij het UWV een werkeloosheidsuitkering (WW) aanvraagt. Ook indien u meent geen recht te hebben op een ww-uitkering, dan dient u toch via www.werk.nl een WW-uitkering aan te vragen.

Mocht het zo zijn dat u een afwijzing van uw WW-aanvraag krijgt en het UWV u geen WW uitkering wilt betalen, neem dan meteen contact met ons op.  Wij kunnen voor u – geheel gratis – controleren of het UWV op terechte gronden uw WW-uitkeringsaanvraag heeft geweigerd.

Wanneer dit niet zo is, dan zullen wij bezwaar voor u maken tegen de afwijzing van uw ww-uitkeringsaanvraag door het UWV. Wij hebben hiervoor gespecialiseerde advocaten en juristen die dit kosteloos voor u doen.

In uw levensonderhoud voorzien tijdens het bezwaar

Terwijl de bezwaarprocedure loopt adviseren wij u om een bijstandsuitkering bij de gemeente aan te vragen.

Gedurende de behandeling van het bezwaarschrift door het UWV en de – wellicht – daaropvolgende beroepsprocedure bij de Rechtbank, heeft u recht op financiële bijstand van de Gemeentelijke Sociale Dienst. Indien ook deze aanvraag door de gemeente onverhoopt wordt afgewezen dan kunnen wij daartegen bezwaar maken en eventueel een financieel voorschot vorderen om in uw voorlopige levensonderhoud te voorzien. Wilt u meer informatie hierover, neem dan even vrijblijvend contact met ons op. 

Uitkering-gestopt.nl werkt samen met Sociaal Verhaal

en is gespecialiseerd in het (her) in werking laten stellen

van uw uitkering. Dus bent u het niet eens met uw

situatie omtrent uw uitkering, wij helpen u gratis!