Uitkering-gestopt werkt samen met vereniging Sociaal Verhaal

Uitkering gestopt is een onderdeel van de vereniging Sociaal Verhaal. Sociaal Verhaal is een non-profit organisatie die zich belangeloos inzet om juridische bijstand te verlenen aan de sociale minima en andere minderbedeelden in de samenleving. Uitgangspunt van onze dienstverlening is dat deze gratis is voor onze doelgroep. Wij kunnen dit doen omdat SociaalVerhaal met geëngageerde vrijwilligers werkt die de clientèle telefonisch en per e-mail van duidelijk en gericht eerstelijns juridisch advies voorzien.

Een advocaat kan u helpen zonder dat het u iets kost

Wij brengen uw problemen snel in kaart en geven hierop gratis juridisch advies. Ook zijn wij aangesloten bij een groot netwerk aan advocaten, waardoor we snel kunnen schakelen en uw problemen vaak kunnen oplossen. Indien het noodzakelijk is dat er (in de tweede lijn) een advocaat wordt ingeschakeld om een probleem voor een klant op te lossen, dan zorgt Sociaal Verhaal voor de advocaat die daarin gespecialiseerd is. Ook in die gevallen blijft het uitgangspunt dat de klant zelf geen kosten aan deze advocaat kwijt is.

Duidelijke afspraken

Sociaal Verhaal heeft met haar advocaten afgesproken dat zij haar rekening indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. En een door de Raad voor Rechtsbijstand voor rekening van de klant vastgestelde eigen bijdrage brengt de advocaat NIET bij de klant in rekening, doch op grond van art. 35 WWB bij de Gemeente.

Op basis van het vorenstaande kunnen wij u met recht zeggen dat de rechtsbijstand voor onze doelgroep gratis is en Sociaal Verhaal of haar advocaten geen vergoeding voor haar werkzaamheden aan haar klanten in rekening brengt.

Onze rechtshulp is en blijft gratis voor onze doelgroep !

Mijn uitkering is gestopt
en ik wil direct gratis geholpen worden!