ziektewet afgewezen stopgezet

WIA percentage arbeidsongeschiktheid

Als u in de WIA zit, is uw percentage arbeidsongeschiktheid van belang voor de hoogte van uw WIA-uitkering van het UWV. Wanneer u eerst twee jaar in de Ziektewet heeft gezeten, dan krijgt u automatisch een keuring van het UWV om uw recht op een WIA uitkering vast te stellen. Ook als u al langere tijd in de WIA zit en u door het UWV wordt opgeroepen voor een herkeuring om uw recht op een WIA-uitkering opnieuw vast te stellen, dan is de kans groot dat het UWV uw uitkering zal verlagen naar aanleiding van de herkeuring door de UWV verzekeringsarts. Is uw arbeidsongeschiktheidspercentage voor de WIA onder de 35% vastgesteld, dan heeft u geen recht op een WIA-uitkering van het UWV. Neemt u direct met ons contact op als u een beslissing van het UWV heeft ontvangen waarin uw arbeidsongeschiktheidspercentage voor de WIA is gesteld op minder dan 35%. Wij kunnen met u bezien of het UWV met recht uw arbeidsongeschiktheidspercentage voor de WIA op minder dan 35% heeft gesteld. U heeft dan immers geen recht op een WIA-uitkering. Misschien is het zinvol om in uw geval bezwaar te maken tegen de beslissing van het UWV. Feitelijk wordt uw WIA-uitkering immers gestopt of uw aanvraag WIA door het UWV afgewezen. In een bezwaarprocedure tegen deze beslissing van het UWV kunt u met onze hulp aanvoeren dat u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent voor de WIA, waardoor u wel recht heeft op een gedeeltelijke WIA-uitkering van het UWV. Indien u professionele hulp wilt van een advocaat om de afwijzing van uw WIA-uitkering aan te vechten, dan kunnen wij u van een gratis advocaat voorzien als u tot de doelgroep van Sociaal Verhaal behoort.

Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid WIA

Bij een arbeidsongeschiktheid tussen de 35% en 80% is er volgens het UWV sprake van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, dan heeft u recht op een WGA-uitkering. Voluit: Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). De WGA-uitkering is een loongerelateerde uitkering. Als u niet werkt, is de WGA-uitkering 70% van het laatstverdiende dagloon. Aan dit laatstverdiende loon is wel een maximum verbonden. Dit maximumbedrag wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. U kunt het actueel maximumbedrag voor het laatstverdiend loon voor een WGA-uitkering op de site van het UWV.nl en de Rijksoverheid.nl nakijken. De duur van WGA-uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden. Zo moet u van de 36 weken voor uw dag van arbeidsongeschiktheid, minimaal 26 weken hebben gewerkt. Na de afloop van uw gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de WGA, heeft u recht op een WGA-vervolguitkering. Voor de hoogte van de WGA-vervolguitkering wordt er niet meer gekeken naar de hoogte van uw laatstverdiend loon. Deze vervolguitkering bedraagt een uitkeringspercentage van het minimumloon. De WGA-vervolguitkering is dus een stuk lager en deze wordt niet aangevuld met een WW-uitkering. De mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt eveneens de hoogte van het uitkeringspercentage van het minimumloon van uw vervolg WGA-uitkering. Bijvoorbeeld, bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van tussen de 35% en 45% bedraagt uw WGA-vervolguitkering 28% van het minimumloon. Dit is geen vetpot.  Mogelijk heeft u hierdoor wel recht op een aanvullende bijstandsuitkering als uw WGA-vervolguitkering is gelegen beneden bijstandsniveau. Uw gezinsinkomen dient ten minste op het sociaal minimum te liggen. Neem hiervoor met ons contact op om te bezien of u mogelijk recht heeft op een aanvullende bijstandsuitkering van de gemeente en of het zinvol is om bezwaar in te stellen tegen de vaststelling van de duur en of de hoogte van uw WGA-vervolguitkering door het UWV.

Uitkering gestopt header

Neemt u direct met ons contact op als u een beslissing van het UWV heeft ontvangen waarin uw arbeidsongeschiktheidspercentage voor de WIA is gesteld op minder dan 35%.