Wajong uitkering bezwaar UWV

De Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) is bedoeld voor arbeidsongeschikte jongeren. Wanneer u vanaf jonge leeftijd een handicap of ziekte heeft waardoor u niet kunt werken, dan krijgt u een Wajong-uitkering van het UWV. De Wajong is voor mensen vanaf 18 jaar of ouder, als u jonger dan 18 bent, heeft u geen recht op Wajong-uitkering.

De hoogte van uw Wajong-uitkering hangt af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Uw arbeidsongeschiktheidspercentage wordt periodiek vastgesteld door de arbeidsdeskundige van het UWV. Het UWV kan u daarvoor vragen om testen en lijsten in te vullen, waarna u een uitnodiging krijgt voor een gesprek met een arbeidsdeskundige van het UWV. Op basis van de beoordeling van uw mate van arbeidsongeschiktheid door de UWV arbeidsdeskundige, krijgt u van het UWV een schriftelijke beslissing waarin uw arbeidsongeschiktheidspercentage is bepaald. Als u het niets eens bent met dit arbeidsongeschiktheidspercentage, dan kunt u binnen zes weken na de dagtekening van de brief van het UWV bezwaar instellen. Dit doet u met een schriftelijk bezwaarschrift aan het UWV.

Arbeidsongeschiktheidspercentage Wajong UWV

De Wajong arbeidsongeschiktheidspercentages zijn ingedeeld in zes klasses. De klasse waarbinnen uw arbeidsongeschiktheid valt, bepaalt de hoogte van uw Wajong-uitkering. De hoogte van de Wajong-uitkering is een percentage van de normbedragen voor Wajong, de grondslag is ongeveer gelijk aan het minimumloon. De exacte hoogte van de grondslag voor uw Wajong-uitkering kunt u zien op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid http://home.szw.nl/index.cfm?menu_item_id=13723&hoofdmenu_item_id=13825&rubriek_item=391898&rubriek_id=391817&set_id=2374&doctype_id=6&link_id=132310#link97371000 .

Wanneer u op grond van uw hulpbehoevendheid regelmatig verzorging nodig heeft, dan kan het UWV uw Wajong-uitkering verhogen tot 85% of 100% van de grondslag (minimumloon). Dit geldt niet indien u in een instelling woont waarbij de kosten door uw zorgverzekeraar worden betaald.

Zolang u arbeidsongeschikt bent, loopt uw uitkering door tot uw 65e jaar. Het UWV kan echter periodiek uw mate van arbeidsongeschiktheid beoordelen. Herbeoordeling Wajong-uitkering. Bij de herbeoordeling kijkt het UWV of u nog recht heeft op een Wajong-uitkering en voor welk arbeidsongeschiktheidspercentage. In het algemeen krijgt u binnen dertien weken na de herbeoordeling een besluit van het UWV waarin staat of uitkering veranderd. Wanneer u het niet eens bent met de uitkomst van de herbeoordeling door het UWV, dan kunt u bezwaar maken tegen de beslissing van het UWV over uw Wajong-uitkering. U blijft recht houden op een Wajong-uitkering als uw minimaal 25% arbeidsongeschikt bent. Wanneer uw uitkering door het UWV wordt verlaagd na de herbeoordeling, dan dient u naast uw uitkering te gaan werken. Uw uitkering wordt dan dus verlaagd naar 75% van het minimumloon en in 2018 wordt uw Wajong-uitkering door het UWV verlaagd naar 70% van minimumloon.

 Afwijzing aanvraag Wajong UWV

Heeft u een Wajong-uitkering aangevraagd en is deze afgewezen door het UWV ? Of heeft het UWV geweigerd uw aanvraag Wajong in behandeling te nemen ?

Neemt u dan contact op met Sociaal Verhaal. Indien de afwijzing van uw Wajong door het UWV onterecht is, dan kan Sociaal Verhaal u een gratis advocaat toebedelen. De advocaat maakt bezwaar tegen de afwijzing Wajong door het UWV. De advocaat stelt een bezwaarschrift op en dient dit voor u in bij het UWV. De advocaat zal met u meegaan naar de hoorzitting van het UWV en contact opnemen met uw huisarts en medisch specialisten om uw bezwaarschrift zo goed mogelijk voor te bereiden. Hierdoor worden uw kansen op toekenning van een Wajong-uitkering vergroot.

Geen recht op bijstand

Heeft u een Wajong-uitkering aangevraagd en is deze afgewezen door het UWV ? Of heeft het UWV geweigerd uw aanvraag Wajong in behandeling te nemen ?