Verwijtbaar werkloos? U kunt verweer voeren

Verwijtbaar werkloos?

Als het UWV oordeelt dat je verwijtbaar werkloos bent, heb je volgens het UWV geen recht op een ww-uitkering.

Of je nu onterecht ontslagen bent of zelf schuldig bent aan jouw ontslag: je kunt in beide gevallen verweer voeren.

Verwijtbaar werkloos

Wanneer bent u volgens UWV verwijtbaar werkloos (en heeft u dus geen recht op een WW-uitkering):

1. Misdragen
U heeft zich ernstig misdragen. Hierbij bent u dan meestal op staande voet ontslagen. Bijvoorbeeld na diefstal op het werk of indien u collega’s of leidinggevenden heeft bedreigd. Maar ook ingeval van (minder ernstig) herhaaldelijk te laat komen op het werk of herhaaldelijke werkweigering of zonder reden wegblijven van het werk. Er zal dan in het algemeen geen recht zijn op WW.

Een discussie over uw functioneren op de werkvloer kan in het algemeen niet zonder meer opleveren dat u verwijtbaar werkloos bent.

2. Zelf ontslag genomen
U heeft zelf ontslag genomen zonder dat hiervoor een zwaarwichtige reden was. Het UWV zal in het algemeen niet snel accepteren dat er een zwaarwichtige reden was om uw arbeidsovereenkomst zelf op te zeggen.

Uitkering-gestopt.nl werkt samen met Sociaal Verhaal 

en is gespecialiseerd in het (her) in werking laten stellen

van uw uitkering. Dus bent u het niet eens met uw

situatie omtrent uw uitkering, wij helpen u gratis!

Bent u verwijtbaar werkloos wanneer u een andere baan accepteert ?

Als u uw arbeidsovereenkomst opzegt om bij een nieuwe werkgever aan de slag te gaan, dan loopt u gedurende een half jaar het risico om bij ontslag geen WW-uitkering te ontvangen.

Het UWV zal namelijk controleren wat uw vooruitzicht was op het moment dat u de nieuwe baan accepteerde. Als u er op het moment van het overstappen naar een nieuwe werkgever op mocht vertrouwen dat u minimaal voor een half jaar aan het werk kon blijven, dan blijft u gewoon recht op WW behouden. Ook als u onverhoopt binnen een half jaar bij de nieuwe werkgever ontslagen wordt.
Wat u vooral moet doen is

Schriftelijk verweer voeren naar uw voormalige werkgever

Of u nu onterecht ontslagen bent of zelf schuldig bent aan uw ontslag, het UWV vindt dat u verwijtbaar werkloos bent. Om uw recht op ww zoveel mogelijk veilig te stellen, dient u bij elk ontslag de werkgever een brief te sturen dat u het niet eens bent met het ontslag en u beschikbaar bent om uw arbeid te verrichten.
Indien u dit niet doet, zal het UWV u gelijk al uw recht op een ww-uitkering proberen te ontzeggen onder het mom van ‘u heeft geen bezwaar gemaakt tegen uw ontslag, dus u zult het er wel mee eens zijn geweest, danwel erkent u dat het ontslag aan uzelf is te wijten.
Wij kunnen u helpen zodra u door u werkgever ontslagen bent maar ook direct nadat u van het UWV een brief heeft ontvangen dat u geen recht op een ww-uitkering heeft omdat u verwijtbaar werkloos bent. Het is in die gevallen verstandig om door één van onze specialisten (juristen of advocaten) voor u bezwaar te laten maken tegen de (onterechte) weigering van uw ww-uitkering door het UWV. Het UWV kent veelal niet alle details van het ontslag. Wij kunnen voor u in het bezwaarschrift duidelijk en gedetailleerd naar het UWV verworden waarom u ‘niet verwijtbaar werkeloos’ bent. Hierdoor is de kans groot, dat nadat wij bezwaar voor u hebben gemaakt bij het UWV tegen haar besluit om uw geen ww-uitkering toe te kennen, u alsnog door het UWV uw ww-uitkering wordt toegekend.
Tevens kunnen wij gedurende deze bezwaarschriftprocedure het UWV veelal bewegen om u een financieel voorschot te verstrekken, zodat u in elk geval geld heeft om van te leven.

Uitkering-gestopt kan u gratis helpen

Uitkering-gestopt.nl werkt samen met de non-profit vereniging Sociaal Verhaal. Zij controleren voor u – kosteloos – aan de hand van de omstandigheden van uw geval, of de Gemeente op juiste gronden uw uitkeringsaanvraag heeft afgewezen als u al dan niet verwijtbaar werkloos bent. Indien de Gemeente u ten onrechte de uitkering heeft geweigerd, dan kunnen wij door middel van gratis rechtshulp voor u bezwaar maken en in dringende gevallen via de Rechtbank een financieel voorschot op uw uitkering van de Gemeente vorderen. Daarnaast kunnen wij voor u beroep bij de Rechtbank aantekenen tegen een onjuist besluit van de Gemeente tot weigering van uw uitkeringsaanvraag.

Ons uitgangspunt is dat wij hierbij geen kosten in rekening brengen voor onze hulp. U heeft het immers al moeilijk genoeg doordat u geen middelen van bestaan heeft ten gevolge van de weigering van de Gemeente om u een uitkering te verschaffen.

Uitkering-gestopt.nl werkt samen met Sociaal Verhaal 

en is gespecialiseerd in het (her) in werking laten stellen

van uw uitkering. Dus bent u het niet eens met uw

situatie omtrent uw uitkering, wij helpen u gratis!