Vakantiegeld niet uitbetaald: Wat nu?

Heeft de gemeente uw vakantiegeld niet uitbetaald en wilt u weten: wat nu? Bel Sociaal Verhaal voor hulp. Wij helpen mensen met een bijstandsuitkering als het wettelijk verplichte vakantiegeld niet is uitbetaald. Ook als uw een lage uitkering van het UWV ontvangt, zoals WAJONG en het UWV betaalt uw vakantiegeld niet, bel ons voor gratis hulp. De gemeente en het UWV zijn wettelijk verplicht om vakantiegeld te reserveren over uw uitkering en dit éénmaal per jaar aan u te betalen. Het vakantiegeld wordt meestal in de maand mei of juni uitbetaald. Heeft u in mei of juni geen vakantiegeld ontvangen, dan kan het zijn dat de gemeente uw wettelijk vakantiegeld heeft ingehouden om te verrekenen met een schuld van u aan de gemeente of het UWV. Vaak wordt er al maandelijks geld op uw uitkering ingehouden om deze schuld te betalen. Als de gemeente daarnaast uw gehele vakantiegeld inhoudt voor uw schuld aan de gemeente, dan kan het zijn dat de gemeente in strijd met de wet handelt. De gemeente en het UWV zijn verplicht om uw vakantiegeld uit te betalen als uw inkomen door niet betaling van het vakantiegeld onder het bestaansminimum komt. Wij berekenen voor u of de inhouding van het vakantiegeld door de gemeente of het UWV terecht is. Neem direct met ons contact op als u uw vakantiegeld niet heeft ontvangen van de gemeente of het UWV.

Vakantiegeld niet uitbetaald vanwege beslag

Is uw vakantiegeld niet uitbetaald vanwege beslag door een deurwaarder? Wij zoeken voor u uit of uw vakantiegeld ten onrechte niet is betaald bij beslag door een gerechtsdeurwaarder. Het komt vaak voor dat de gemeente bij beslaglegging op uw uitkering maandelijks een bedrag op uw uitkering inhoudt en aan de deurwaarder overmaakt. De gemeente voert de beslaglegging van de deurwaarder uit zonder controle van de wettelijke beslagvrije voet die de deurwaarder aan de gemeente opgeeft bij het beslag op uw uitkering. Hierdoor kan het zo zijn dat de gemeente teveel op uw uitkering inhoudt en aan de deurwaarder overmaakt. De gemeente is verplicht om de door de deurwaarder opgegeven beslagvrije voet te hanteren bij beslag op uw uitkering. Ditzelfde geldt voor beslag op uw vakantiegeld. Indien er een verkeerde beslagvrije voet door de deurwaarder bij beslag op uw vakantiegeld aan de gemeente is opgegeven, dan wordt uw vakantie geld ten onrechte niet uitbetaald aan u. Neem daarom met ons contact op als uw vakantiegeld niet wordt uitbetaald door beslaglegging op uw uitkering. Wij controleren of de gemeente de wettelijke beslagvrije voet volgt bij de uitvoering van het beslag op uw vakantiegeld. Aan de hand van een aantal gegevens van u berekenen wij uw wettelijke beslagvrije voet. Vervolgens laten wij u weten of de gemeente bij het beslag op uw uitkering de juiste beslagvrije voet heeft gehanteerd. Als dit niet het geval is, dan heeft de gemeente ten onrechte uw wettelijk vakantiegeld aan de deurwaarder overgemaakt en is de deurwaarder verplicht om het in beslag genomen vakantiegeld aan u uit te betalen. En weigert de deurwaarder om u vakantiegeld te betalen, dan is het mogelijk om een tuchtklacht tegen de gerechtsdeurwaarder in te dienen over het onterecht niet terugbetalen van uw vakantiegeld.

Vakantiegeld niet uitbetaald door gemeente

Er zijn dus verschillende redenen waarom het vakantiegeld niet wordt uitbetaald door de gemeente. Als u geen vakantiegeld heeft ontvangen, bel eerst de gemeente en vraag waarom het vakantiegeld niet is betaald. U kunt ook een uitkeringsspecificatie vragen van de maand waarin uw vakantiegeld uitbetaald had moeten worden. Meestal is dit de uitkeringsspecificatie over de maand mei of juni. Op de specificatie van de gemeente staat waarom het vakantiegeld niet is uitbetaald. Of er sprake is van beslag op uw vakantiegeld door een deurwaarder, of van verrekening of inhouding van uw vakantiegeld door de gemeente voor een vordering van de gemeente op u ? Het niet uitbetalen van uw vakantiegeld kan in strijd met de wet zijn. Het is voor u moeilijk om dit zelf vast te stellen. Sociaal Verhaal kan wel voor u berekenen of uw wettelijk vakantiegeld ten onrechte niet is uitbetaald door de gemeente (of het UWV). Bel ons als u hier vragen over heeft. Onze hulp is kosteloos.

Heeft de gemeente uw vakantiegeld niet uitbetaald en wilt u weten: wat nu? Bel Sociaal Verhaal voor hulp. Wij helpen mensen met een bijstandsuitkering als het wettelijk verplichte vakantiegeld niet is uitbetaald.