ziektewet afgewezen stopgezet

Uitkering aanvragen

Als u geen inkomen heeft, dan kunt u een uitkering aanvragen. Afhankelijk van de situatie waarin u verkeert, kunt u bij de gemeente of bij het UWV terecht. U heeft in elk geval recht op een uitkering wanneer u geen inkomen heeft en geen vermogen en geen partner met inkomen. Om uw recht op een uitkering in de praktijk te effectueren dient u de juiste volgorde aan te houden als u een uitkering aanvraagt. Heeft u arbeidsverleden, dan moet u eerst via werk.nl en mijnuwv.nl met uw DigiD een aanvraag indienen voor een ww-uitkering. Afhankelijk van uw arbeidsverleden en de wijze waarop uw voorafgaand dienstverband is geëindigd, krijgt u binnen enkele dagen van het UWV te horen of u recht heeft op een WW-uitkering. Als u geen recht heeft op ww, dan ontvangt u binnen één á twee weken een schriftelijke afwijzing van uw aanvraag WW. Tegen deze afwijzing van uw aanvraag ww kunt u binnen zes weken bezwaar maken bij het UWV. Dit kan via de website van het UWV met uw DigiD. Weet u niet goed wat u in uw bezwaarschrift moet zetten, neem dan eerst met ons contact op voor gratis juridisch advies. En of u bezwaar moet maken tegen de afwijzing door het UWV, danwel dat u een andere uitkering bij het UWV moet aanvragen, zoals WAJONG, WIA of een Ziektewetuitkering. Het kan ook zijn dat u zich voor uw uitkering tot een andere instantie dient te wenden.

Uitkering aanvragen gemeente

Heeft u geen recht op een uitkering van het UWV en zijn er geen andere mogelijkheden om in uw onderhoud te voorzien, dan kunt u een bijstandsuitkering bij de gemeente aanvragen. Dit doet u bij de gemeente waarin u volgens de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven of feitelijk woonachtig bent. De gemeente kijkt aan de hand van uw adresgegevens of zij uw aanvraag in behandeling wil nemen. Uw aanvraag kan geweigerd worden als u alleen een postadres in de gemeente heeft of als u niet (meer) als woonachtig ingeschreven staat in de gemeente waarin u uw uitkering aanvraagt. U moet er dan eerst voor zorgen dat u weer een inschrijfadres heeft in de gemeente. Bijvoorbeeld bij familie of kennissen die een woning huren of bezitten in de betreffende gemeente. Is dit niet mogelijk, dan kunt u met de plaatselijke daklozenopvang of het Leger des Heils contact op te nemen of zij u een inschrijfadres willen verschaffen zodat u een bijstandsuitkering kunt aanvragen. Zonder bekend adres is het helaas niet mogelijk om succesvol een uitkering aan te vragen in een gemeente in Nederland.

Gevolgen aanvraag uitkering

Indien u een uitkering aanvraagt, kan dit gevolgen hebben voor uw medebewoners of voor andere personen die als woonachtig staan ingeschreven op uw woonadres. Heeft u zelf een aanvraag bij het UWV ingediend voor WW, Ziektewet, WIA of Wajong, dan is het voor de hoogte van uw uitkering niet van belang of er andere mensen op uw adres woonachtig zijn met eigen inkomen. Wanneer deze personen echter zelf een bijstandsuitkering ontvangen, dan heeft uw aanvraag wel gevolgen voor de hoogte van hun uitkering. Deze uitkering kan door de gemeente worden gekort op basis van de kostendelersnorm in de Participatiewet. Dit kan op bepaalde manieren ondervangen worden, door bijvoorbeeld een kostgangersovereenkomst met de hoofdbewoner af te sluiten. En vraagt u een uitkering aan bij de gemeente voor de bijstand, dan zal ook uw eigen uitkering verlaagd kunnen worden op grond van de kostendelersnorm. Betreft uw woning tevens het woonadres van een eerste of tweedegraads familielid, of van een ex-vriend of vriendin, dan zou het zomaar kunnen zijn dat uw aanvraag uitkering door de gemeente wordt afgewezen omdat de gemeente vindt dat er sprake is van gemeenschappelijke zorg of van een gezamenlijke huishouding. Uw familie of uw (ex)vriend of vriendin moet u dan maar onderhouden van haar of zijn eigen inkomen. Dit standpunt van de gemeente is niet altijd terecht. Het is daarom verstandig met ons contact op te nemen voor gratis juridisch advies als uw aanvraag uitkering is afgewezen. Indien het noodzakelijk is, kunnen wij voor u een pro deo advocaat inschakelen die u helpt met bezwaar maken tegen de afwijzing van uw uitkering door het UWV of de gemeente.

Het is daarom verstandig met ons contact op te nemen voor gratis juridisch advies als uw aanvraag uitkering is afgewezen. Indien het noodzakelijk is, kunnen wij voor u een pro deo advocaat inschakelen die u helpt met bezwaar maken tegen de afwijzing van uw uitkering door het UWV of de gemeente.