Terugvordering bijstand gemeente

Heeft u of ontvangt u een Participatiewet uitkering van de gemeente en wil de gemeente onterecht uitgekeerde bijstand van u terugvorderen ?

Kunt u het bedrag aan onterecht ontvangen bijstand niet ineens aan de gemeente terugbetalen of bent u het niet eens met de terugvordering onterecht ontvangen bijstand door de gemeente ?

Dan is het mogelijk voor u om bezwaar te maken tegen de terugvordering bijstandsuitkering door de gemeente. Ook kunt u deels bezwaar maken tegen de terugbetaling uitkering, waarbij u aangeeft de uitkering in termijnen terug te betalen. U moet dit doen met een bezwaarschrift waarin u aangeeft het niet eens te zijn met de vordering van de gemeente of met terugbetaling ineens van de onterecht ontvangen uitkering. U heeft zes weken de tijd na de datum van de brief van de gemeente om uw bezwaarschrift tegen de beslissing van de gemeente in te dienen. Doet u dit niet, of bent u te laat, dan moet u de onterecht ontvangen bijstand zonder meer aan de gemeente terugbetalen. Eventueel kan de gemeente een dwangbevel uitvaardigen om de uitgekeerde bijstand te incasseren, dit kan dan door beslaglegging via een deurwaarder. Ook kan de gemeente overgaan tot verrekening van uw onterecht ontvangen bijstand met de uitkering die u van de gemeente ontvangt. De gemeente houdt dan elke maand een bedrag in op uw bijstandsuitkering voor de onterecht ontvangen bijstand.

Wanneer u in de financiële problemen komt door terugvordering onterecht ontvangen bijstand door de gemeente, neem dan contact op met Sociaal Verhaal. Indien gewenst kunnen wij voor u een gratis advocaat inschakelen om bezwaar te maken tegen het besluit van de gemeente om bijstand terug te vorderen. Sociaal Verhaal kan u ook adviseren als u zelf zonder advocaat bezwaar wil maken tegen terugvordering uitkering door de gemeente. De adviezen en werkzaamheden van Sociaal Verhaal voor u zijn gratis. Sociaal Verhaal verdient geen geld aan uw problemen met de gemeente.

Heeft u of ontvangt u een Participatiewet uitkering van de gemeente en wil de gemeente onterecht uitgekeerde bijstand van u terugvorderen ?