Sociale Dienst uitkering aanvragen

Wanneer u geen inkomen heeft en u niet op andere wijze in uw levensonderhoud kunt voorzien, bijvoorbeeld op kosten van uw partner of familie. En u geen uitkering van een andere instantie ontvangt zoals de DUO (studiefinanciering) of het UWV (werkloosheidsuitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering) of de SVB (AOW of ANW-uitkering), dan heeft u recht op een bijstandsuitkering van de gemeente waarin u woont. Elke gemeente in Nederland heeft een eigen sociale dienst die de toekenning van uitkering regelt. In sommige gemeenten wordt een andere naam gegeven aan de Sociale Dienst, bijvoorbeeld Dienst Werk en Inkomen (DWI), Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) of Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD).

bijstand afgewezen

Heeft u vragen over uw bijstand van de sociale dienst of wil de gemeente uw uitkering korten of stopzetten, neemt u dan contact op met Sociaal Verhaal.

De instelling ‘Sociale Dienst’ en de werkwijze verschilt echter niet per gemeente, deze dienst van de gemeente gaat over de toekenning van een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet en over aanvragen voor bijzondere bijstand en aanvullende bijstand, bijvoorbeeld als uw inkomen uit een dienstverband of een andere uitkering te laag is om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien.

Naast de beoordeling van bijstandsuitkeringen op grond van de Participatiewet (voorheen Wwb, Wet werk en bijstand), beoordeelt de gemeentelijke sociale dienst ook aanvragen op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Tot slot behandelt de gemeentelijke sociale dienst aanvragen op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

De gedachte van de overheid achter de sociale dienst is het bestaan van een financieel vangnet voor de mensen in de samenleving die het financieel moeilijk hebben. Wanneer u ontslagen bent en vervolgens geen inkomen meer uit arbeid of uitkering heeft, dan kunt u hierdoor aan de onderkant van de samenleving terecht komen. De sociale dienst is dan uw laatste redmiddel om te voorkomen dat u letterlijk in de goot belandt.

De sociale dienst helpt u dan om er weer bovenop te komen.  De belangrijkste taak van de sociale dienst is om u zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Een bijstandsuitkering van de gemeente is laag, zodat u een financiële prikkel heeft om snel aan het werk te gaan in plaats van een uitkering te leven. Daarnaast heeft de gemeente vele trajecten om u te stimuleren te gaan werken. De Sociale Dienst kan u ook verplichten om vrijwilligerswerk te doen met behoud van uitkering. Wanneer u dit weigert, dan kan de gemeente uw uitkering korten op stopzetten.

Heeft u vragen over uw bijstand van de sociale dienst of wil de gemeente uw uitkering korten of stopzetten, neemt u dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij geven u gratis advies hoe u het beste kunt handelen indien u bijvoorbeeld een beslissing van de gemeente heeft ontvangen, waar u het niet mee eens bent, of waartegen u bezwaar wil maken.