Stopzetting of intrekking bijstandsuitkering

De Participatiewet vervangt sinds 1 januari 2015 de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

De Participatiewet is bedoeld voor iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft.

Ontvangt u al een bijstandsuitkering van de gemeente op grond van de Participatiewet, maar heeft u een brief ontvangen dat de gemeente uw uitkering gaat stopzetten of uw uitkering intrekt en bent u het daar niet mee eens ?

Neemt u dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij zullen dan voor u de brief van de gemeente bestuderen en u adviseren of u bezwaar moet maken tegen deze beslissing van de gemeente.

Indien u geen bezwaar maakt tegen de stopzetting of intrekking van uw uitkering, dan krijgt u geldproblemen. Maak daarom altijd bezwaar. Als u niet weet hoe u bezwaar moet maken, dan kan Sociaal Verhaal u gratis voorzien van een advocaat om bezwaar te maken tegen de gemeente. De advocaat bijstandsuitkering maakt voor u een bezwaarschrift tegen de beslissing van de gemeente waarmee u het niet eens bent. Met een bezwaarschrift voert u argumenten aan om weer een bijstandsuitkering van de gemeente te ontvangen. Een advocaat helpt u daarbij. Een advocaat via Sociaal Verhaal is kosteloos voor u.

Van belang is dat zodra u per post een brief van de gemeente ontvangt, waarin uw uitkering wordt stopgezet of ingetrokken, u deze brief aan Sociaal Verhaal laat zien. De brief van de gemeente is een beslissing die kan worden aangevochten. Zo nodig met een gratis advocaat via Sociaal Verhaal.

Sociaal Verhaal werkt kosteloos voor u en verdient geen geld aan uw problemen met de gemeente.

Ontvangt u al een bijstandsuitkering van de gemeente op grond van de Participatiewet, maar heeft u een brief ontvangen dat de gemeente uw uitkering gaat stopzetten of uw uitkering intrekt en bent u het daar niet mee eens ?