Herkeuring WIA UWV

Heeft u een oproep voor een herkeuring voor de WIA van het UWV ontvangen ? Neem dan direct contact met ons op. Wij vertellen u waar u op moet letten bij een herkeuring voor de WIA door het UWV. De herkeuring van uw arbeidsongeschiktheid in het kader van uw WIA uitkering van het UWV kan grote gevolgen voor u hebben. Indien de UWV verzekeringsarts besluit dat u arbeidsgeschikt bent voor de WIA of als de UWV-arts beslist dat uw arbeidsongeschiktheidspercentage voor de WIA moet worden verlaagd, dan wordt uw WIA-uitkering verlaagd of stopgezet door het UWV. Het is daarom van belang dat u goed voorbereid naar het UWV gaat voor de herkeuring van uw arbeidsongeschiktheid voor uw WIA.

Hoe verloopt een WIA keuring?

Bent u ziek en wilt u weten hoe een WIA uitkering verloopt? Wij kunnen u dit vertellen. Wanneer u bijna 104 weken ziek bent, dan kunt u bij het UWV een WIA-uitkering aanvragen. Het UWV stuurt u na anderhalf jaar ziekte een brief hierover. U moet de WIA-uitkering op tijd aanvragen. Uw aanvraag voor de WIA dient u te doen uiterlijk in de 91e week van uw arbeidsongeschiktheid. Het UWV beoordeelt aan de hand van uw aanvraag of u en uw werkgever voldoende aan re-integratie hebben gedaan. Is dit het geval, dat ontvangt u een uitnodiging voor een WIA-keuring door een verzekeringsarts van het UWV.

De WIA-keuring bestaat uit drie onderdelen:

 1. Het gesprek/onderzoek met de verzekeringsarts
 2. Het onderzoek door de arbeidsdeskundige van het UWV
 3. Het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid

Onderzoek verzekeringsarts UWV

Naar aanleiding van uw WIA-aanvraag krijgt u een oproep voor een onderzoek door een verzekeringsarts van het UWV. Deze arts onderzoekt welke medische beperkingen u heeft door uw ziekte op handicap. Hij beoordeelt wat u nog wel kunt en wat u niet meer kunt doen. Deze arts stelt uw belastbaarheid voor werk vast. De arts:

 1. Stelt vragen en voert een gesprek met u
 2. Kan medisch onderzoek bij u verrichten
 3. Kan medische informatie opvragen bij uw specialisten
 4. Kan u doen onderzoeken door een medisch deskundige die niet bij het UWV werkt
 5. Kan een tweede verzekeringsarts inschakelen als er sprake is van een ziekte die moeilijk te beoordelen is, zoals psychische problemen, fibromyalgie, RSI of een chronisch vermoeidheidssyndroom/ME

Heeft u een oproep voor een herkeuring voor de WIA van het UWV ontvangen ? Neem dan direct contact met ons op

ziektewet afgewezen stopgezet

Tips keuring door UWV verzekeringsarts

Hierbij een aantal tips voor de keuring door de UWV verzekeringsarts

 1. Vraag de arts om zelf informatie op te vragen bij uw medisch specialisten. De verzekeringsarts is daartoe echter niet verplicht.
 2. De verzekeringsarts heeft een machtiging van u nodig om informatie op te vragen bij uw specialisten of huisarts. Middels deze machtiging weten uw medisch specialisten dat u toestemming heeft gegeven om medische informatie aan het UWV te verstrekken.
 3. Maak voor het gesprek met het UWV aantekeningen van wat u zelf aan de UWV arts wil vertellen. Anders kunt u belangrijke punten over uw ziekte vergeten te noemen.
 4. Als u zelf recente medische informatie heeft, neem daarvan dan een copie mee om aan de UWV arts te geven.
 5. Neem een lijst mee met de namen en contactgegevens van uw behandeld artsen naar het onderzoek.
 6. Neem de verpakkingen van medicijnen mee die u gebruikt.
 7. Als u dat prettig vindt, dan mag u iemand meenemen naar de UWV keuring om u te ondersteunen in het gesprek met de arts.
 8. Vraag aan uw huidige behandeld artsen om uw medische toestand te beschrijven. Neem deze brief of aantekeningen van uw behandeld arts mee naar de UWV keuring.
 9. Zet voor uzelf op papier welke problemen u dagelijks heeft door uw ziekte. Benoem de dingen die u wel en niet kunt doen. Geef daarvan voorbeelden.
 10. Beschrijf hoe uw doorsnee dag eruit ziet. Maak daarbij onderscheid tussen een goede dag en een slechte dag en geef aan hoe vaak de slechte dagen voorkomen.
 11. Zet zoveel mogelijk op papier voor uzelf. Ook de vragen die u aan de verzekeringsarts wil stellen. Neem deze aantekeningen van u mee naar het gesprek met het UWV.
 12. U heeft recht op een gespreksverslag van het UWV met de verzekeringsarts. U heeft tevens het recht om het dossier van het UWV over uzelf in te zien. Dit moet u schriftelijk aanvragen bij het UWV.

Na afloop van uw keuring bij het UWV, stelt de verzekeringsarts uw beperkingen vast. De UWV-arts vult aan de hand van uw medische informatie en zijn eigen onderzoek uw beperkingen in op de ‘functionele mogelijkheden lijst’ (FML). Op deze lijst worden zes categorieën genoemd, waarop u beperkt kunt zijn:

 1. Persoonlijk functioneren (bijvoorbeeld werktempo, concentratie, flexibiliteit)
 2. Sociaal functioneren (bijvoorbeeld de omgang met uw collega’s)
 3. Aanpassing aan omgevingseisen
 4. Dynamische handelingen (bewegen, lopen, tillen, typen)
 5. Statische houdingen (zoals staan en zitten)
 6. Werktijden (bijvoorbeeld nachtdienst, aantal uren per dag)

Bezwaar keuring UWV verzekeringsarts

Bent u het na afloop niet eens met het rapport over uw keuring door de UWV verzekeringsarts en wilt u bezwaar maken, neem dan met ons contact op. U kunt alleen bezwaar maken tegen een beslissing van arbeidsgeschiktheid van de UWV verzekeringsarts in het kader van de Ziektewet. Bent u door het UWV gekeurd voor een WIA-uitkering en bent u het niets eens met de conclusies van de verzekeringsarts, dan dient u eerst de daaropvolgende beslissing van het UWV af te wachten over uw recht op een WIA-uitkering. Pas als het UWV besluit om op basis van het onderzoek van de verzekeringsarts uw WIA-uitkering stop te zetten of te korten, danwel uw aanvraag WIA-uitkering af te wijzen, kunt u bezwaar maken tegen de beslissing van het UWV. Neemt u daarom direct contact met ons op als u een brief van het UWV heeft ontvangen. Wij adviseren u gratis of u bezwaar kunt maken tegen de brief van het UWV naar aanleiding van uw keuring door een UWV verzekeringsarts.