Herkeuring WIA uitkering: WIA verlaagd of WIA afgewezen?

Herkeuring WIA uitkering

Bent u het oneens met de herbeoordeling of herkeuring WIA door het UWV?

Het UWV heeft primair als doelstelling om u zoveel en zo snel mogelijk ‘beter’ te verklaren zodat u opnieuw voor de arbeidsmarkt beschikbaar bent. Zodra het UWV tot het oordeel komt dat u weer (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt bent, heeft dit direct gevolgen voor (de hoogte van) uw Ziektewet- of WIA-uitkering. Om dit goed te kunnen beoordelen, maakt het UWV gebruik van haar eigen verzekeringsarts en arbeidsdeskundige.

Gedurende uw ziekte (ZW) of langdurige arbeidsongeschiktheid (WIA) zult u door het UWV op gezette tijden uitgenodigd worden voor een herkeuring WIA door de verzekeringsarts van het UWV.

Indien de verzekeringsarts van het UWV oordeelt dat u weer (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt bent (ZW) of dat uw ‘arbeidsongeschiktheidspercentage’ in het kader van de WIA naar beneden bijgesteld dient te worden, dan zal de verzekeringsarts dit in zijn rapportage zetten en u vervolgens doorverwijzen naar de arbeidsdeskundige van het UWV.

De arbeidsdeskundige van het UWV beoordeelt naar aanleiding van de rapportage van de verzekeringsarts van het UWV vervolgens wat voor soort werk u – in uw medische situatie – wél zal kunnen verrichten. Ook de arbeidsdeskundige legt dit vast in een rapport.

Op basis van de rapportage van de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV zult u uiteindelijk van het UWV een formeel besluit ontvangen over of u recht heeft op een ziektewet of WIA-uitkering, of dat u slechts recht heeft op een gedeeltelijke uitkering, danwel dat u in het geheel geen recht meer heeft op een ZW- of WIA-uitkering.

Uitkering-gestopt.nl werkt samen met Sociaal Verhaal 

en is gespecialiseerd in het (her) in werking laten stellen

van uw uitkering. Dus bent u het niet eens met uw

situatie omtrent uw uitkering, wij helpen u gratis!

Direct hulp nodig bij herkeuring WIA? Wij maken gratis bezwaar voor u

Gelet op de grote (juridische) invloed die uw gesprekken met de verzekeringsarts van het UWV en met de arbeidsdeskundige hebben op uw recht op een Ziektewet of WIA-uitkering, is het voor u belang om gelijk na de oproep van de verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige met ons contact op te nemen om u voor te bereiden op uw gesprekken met de verzekeringsarts of met de arbeidsdeskundige van het UWV.

Indien u het niet eens bent met de rapportage van de UWV-arts of van de arbeidsdeskundige, dan kunnen wij zorgen dat er voor u tijdig bezwaar wordt gemaakt tegen de juistheid van de bevindingen van de UWV-arts of arbeidsdeskundige van het UWV. Wij kunnen tevens zorgdragen voor een herkeuring WIA door een arts voor u, zodat het UWV niet zonder meer op basis van uw gesprek met de UWV-arts uw ZW- of WIA-uitkering reeds zal korten of stopzetten.

Ook wanneer u al op basis van de bevindingen van de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV een beslissing heeft ontvangen waarin staat dat uw ZW- of WIA-uitkering wordt gekort of wordt stopgezet, dan kunnen wij middels onze eigen gespecialiseerde juristen of advocaten voor u bezwaar maken tegen het besluit van het UWV, zodat uw recht op een voortzetting van uw (volledige) ziektewet of WIA-uitkering blijft gewaarborgd. Uitgangspunt voor onze rechtshulp aan u is dat deze ‘kosteloos’ geschied; Dit wil zeggen dat onze juristen en advocaten u geen kosten in rekening brengen voor het bezwaarschrift voor u.

Tot slot kunnen wij u gespecialiseerde rechtshulp bieden indien u zelf al bezwaar heeft gemaakt tegen een besluit tot stopzetting of korting van uw ZW- of WIA-uitkering door het UWV (zgn. besluit op bezwaar door het UWV). Onze juristen en advocaten zullen dan voor u tijdig beroep bij de Rechtbank instellen tegen dit besluit van het UWV tot stopzetting op korting van uw uitkering.

Uitkering-gestopt.nl werkt samen met Sociaal Verhaal 

en is gespecialiseerd in het (her) in werking laten stellen

van uw uitkering. Dus bent u het niet eens met uw

situatie omtrent uw uitkering, wij helpen u gratis!