Gratis advocaat voor hulp bij uitkering

Wilt u een gratis advocaat voor hulp bij uitkering omdat u geen inkomen of laag inkomen heeft en u geen advocaat kunt betalen ? Neemt u dan contact op met Sociaal Verhaal. Indien u tot de doelgroep van Sociaal Verhaal behoort, dan zal Sociaal Verhaal voor u een gratis advocaat zoeken. De eerste voorwaarde voor een gratis advocaat via Sociaal Verhaal is dat uw inkomen onder of net op het sociaal minimum zit. Ook als u geheel geen inkomen heeft, dan komt u in aanmerking voor een gratis advocaat via Sociaal Verhaal. Indien uw inkomen te hoog is, dan kan Sociaal Verhaal helaas geen gratis advocaat voor uw juridisch probleem regelen. U dient dan zelf contact op te nemen met het Juridisch Loket voor een niet gratis advocaat voor uw juridische procedure.

Als tweede voorwaarde voor een gratis advocaat geldt dat Sociaal Verhaal u alleen van gratis rechtshulp middels een advocaat voorziet als u zelf geen eigen advocaat heeft en andere hulpverleningsinstanties u niet helpen met uw juridisch probleem. Ten derde moet het juridisch probleem zeer dringend en ingrijpend in uw persoonlijke levenssfeer zijn waardoor u per omgaande een (gratis) advocaat nodig heeft. U dient hierbij te denken aan situaties zoals geen inkomen vanwege de stopzetting van uw uitkering, de afwijzing van uw aanvraag uitkering, huisuitzetting, onvrijwillige vrijheidsbeneming zoals gijzeling, afsluiting van energie of water in uw woning, beslaglegging door de deurwaarder op uw inboedel of uitkering, of onverwacht ontslag door uw werkgever. Indien er geen sprake is van spoedeisend belang bij uw juridisch probleem, dan kunnen wij u geen kosteloze rechtshulp verschaffen en u niet van een gratis advocaat voorzien.

Gratis advocaat en eigen bijdrage

Wettelijk is er geen recht op gratis advocaat, maar geldt een eigen bijdrage voor de advocaat. De gefinancierde rechtshulp is in Nederland zo geregeld dat een ieder met laag of geen inkomen recht heeft op een advocaat op basis van een toevoeging. De Raad voor Rechtsbijstand stelt op basis van het bij de belastingdienst laatst bekende jaarinkomen van de rechtzoekende de hoogte van de wettelijke eigen bijdrage voor de advocaat vast. Deze eigen bijdrage bij een advocaat op toevoegingsbasis moet niet aan de Raad voor Rechtsbijstand worden betaald, maar aan de advocaat die met de toevoeging uw zaak gaat behandelen. Helaas stellen veel advocaten zich op het standpunt dat de klant vooreerst de eigen bijdrage aan de advocaat moet betalen, voordat de advocaat een aanvang maakt met de rechtsbijstand op basis van de toevoeging. In de praktijk werkt deze opstelling niet. Wanneer iemand dringend rechtshulp nodig heeft en geen inkomen heeft of door andere omstandigheden niet in staat is om de eigen bijdrage aan de advocaat te betalen, dan wordt door deze opstelling van de advocaat feitelijk de dringend noodzakelijke rechtshulp door een advocaat aan de rechtzoekende ontzegd. Het is om deze reden dat Sociaal Verhaal alleen samenwerkt met advocaten die haar doelgroep ook daadwerkelijk gratis rechtshulp door een advocaat verschaffen en  niet de klant onder druk zetten om vooral eerst de eigen bijdrage advocaat te betalen. Als Sociaal Verhaal een advocaat zoekt, dan is deze advocaat gratis voor de klant en is geen eigen bijdrage verschuldigd indien de klant vanwege financiële onmacht niet in staat is om de eigen bijdrage aan de advocaat te betalen.  Sociaal Verhaal wil uiteraard niet dat er misbruik wordt gemaakt van een gratis advocaat voor dringende rechtshulp door haar doelgroep. Dit betekent dat indien een rechtzoekende achteraf, bijvoorbeeld bij toekenning van de uitkering door de inzet van de gratis advocaat, alsnog in staat is om de eigen bijdrage aan de advocaat te betalen, Sociaal Verhaal van mening is dat de klant dan ook zo eerlijk moet zijn om de eigen bijdrage – al dan niet in termijnen – alsnog aan de advocaat te betalen. De advocaten via Sociaal Verhaal zullen in elk geval geen actief incassobeleid voeren om de eigen bijdrage bij de klant te innen en een gratis advocaat via Sociaal Verhaal zal niet pas een aanvang met de rechtshulp nemen als eerst de eigen bijdrage is betaald. Wat dat betreft, is een gratis advocaat via Sociaal Verhaal ook echt gratis en is er geen beletsel voor gratis rechtshulp door een advocaat bij dringende en zwaarwegende juridische problemen.


gratis-advocaat

Heeft een een zaak waarbij u een advocaat nodig heeft maar kunt u deze niet betalen? naam dan contact op met Sociaal Verhaal!

Gratis advocaat en niet innen eigen bijdrage door advocaat

Onlangs heeft de tuchtrechter van de advocaten zich uitgesproken over een gratis advocaat en het niet innen van de eigen bijdrage door de advocaat. Het Hof van Discipline heeft op 10 april 2015, zaak nr. 7353, ECLI:NL:TAH-VD:2015-109 bepaalt dat een advocaat niet in strijd met artikel 46 advocatenwet handelt door structureel geen eigen bijdrage bij haar klanten op toevoegingsbasis in rekening te brengen. Volgens de tuchtrechter is de advocaat vrij om per klant te beslissen of wel of niet de eigen bijdrage bij een toevoeging aan de klant in rekening wordt gebracht. Hierdoor handelt een advocaat dus niet klachtwaardig door er in schrijnende situaties voor te kiezen om daadwerkelijk als gratis advocaat rechtsbijstand te verlenen aan mensen die op grond van hun financiële situatie niet in staat zijn om de eigen bijdrage aan hun advocaat betalen.  Sociaal Verhaal adviseert haar doelgroep om in elk geval de wettelijke eigen bijdrage voor de advocaat als bijzondere bijstand bij de gemeente in rekening te brengen. Op grond van de Participatiewet is het mogelijk om de eigen bijdrage voor een advocaat van de gemeente als gift te ontvangen. Op deze wijze kunt u toch de eigen bijdrage voor een gratis advocaat aan uw advocaat betalen. Uw advocaat zal daar zeer blij mee zijn. De meeste advocaten kunnen met uw toestemming een verzoek indienen bij de gemeente voor bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage advocaat. U heeft daar dan geen omkijken naar en uw advocaat is gratis.

Sociaal Verhaal helpt met gratis advocaat voor hulp bij uitkering

U heeft geen inkomen en u wilt een gratis advocaat voor hulp bij uitkering ? Dan bent u bij Sociaal Verhaal aan het juiste adres. Sociaal Verhaal is een non-profit organisatie die door vrijwilligers wordt bestuurd. Wij kunnen u van een gratis advocaat voor hulp bij uitkering voorzien, waarbij wij voor u kritisch en zorgvuldig monitoren of de gratis advocaat u wel goed helpt.