De Participatiewet

Is uw uitkering gestopt? Wilt u weten hoe u via de participatiewet een uitkering kan ontvangen?

Als u een uitkering ontvangt van de gemeente, moet u in ruil daarvoor aan bepaalde eisen voldoen. Deze eisen zijn niet altijd haalbaar of onduidelijk, met als gevolg dat de uitkering tijdelijk of in sommige gevallen permanent wordt stopgezet. Hierdoor kunt u in de problemen raken en de nodige ondersteuning missen. Uitkering-gestopt.nl kan u hier mee helpen.

Wet werk en bijstand is vervangen

Sinds 1 januari 2015 bestaat de Participatiewet. Deze wet is er voor iedereen die ondersteuning nodig heeft om aan werk te komen en aan het werk te blijven. De regering probeert zo iedereen die kan werken, te ondersteunen. Vanaf 1 januari 2015 vervangt deze wet de Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en ook gedeeltelijk de Wajong.

Werk en uitkering via deze wet

Werken betekent voor een hoop mensen meedoen in de samenleving. De kans op een duidelijke dagstructuur en een beter leven. Ook als u al een tijd niet meer betrokken bent geweest bij de arbeidsmarkt, verdient u een kans op passend werk of een passende uitkering via deze wet.
Sinds 1 januari 2015 gebruiken gemeentes voor uitkeringen de kostendelersnorm. Deze is voor een groot deel bepalend voor de hoogte van uw uitkering. Dit is van toepassing op het moment dat u een woning deelt met een ander. De kostendelersnorm geldt niet als deze bewoner uw echtgenoot of geregistreerd partner is. Ook niet als de inwonende persoon jonger is dan 21 en/of student is.

De gemeente

Of u recht heeft op een Participatiewet uitkering ligt aan uw persoonlijke situatie. Als u onvoldoende middelen heeft om in de kosten van het levensonderhoud te voorzien, heeft u mogelijk recht op een uitkering. In ruil daarvoor zult u in veel gevallen zelf ook geschikt werk of een opleiding moeten zoeken.
U kunt bij de gemeente terecht voor een uitkeringsaanvraag. De gemeente zal verder aangeven wat er van u verwacht wordt en de gemeente bepaalt ook de hoogte van de eventuele uitkering. Hebt u nog vragen? Wees niet bang om contact op te nemen met Sociaal Verhaal.