Aanvraag sociale Dienst Uitkering

Contra expertise UWV

Wilt u een contra expertise naar aanleiding van een beslissing van het UWV over uw ziekte of mate van arbeidsongeschiktheid?  Neem dan met Sociaal Verhaal contact op om de mogelijkheden voor een contra expertise UWV te bespreken. De beslissing van het UWV over uw arbeidsongeschiktheid is in geval van een ziektewetuitkering gebaseerd op het oordeel van de UWV verzekeringsarts en bij arbeidsongeschiktheid in het kader van een WIA-uitkering gestoeld op de bevindingen van de verzekeringsarts en van de arbeidsdeskundige van het UWV. De verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV bepalen of u arbeidsongeschikt bent en zo ja, voor welk percentage u arbeidsongeschikt bent. Het aldus door het UWV vastgestelde percentage van arbeidsongeschiktheid bepaalt de hoogte van uw WIA of arbeidsongeschiktheidsuitkering die u van het UWV gaat ontvangen. En soms luidt de conclusie van het UWV dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, waardoor u geheel geen recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV. De expertise van de UWV verzekeringsarts en van de arbeidsdeskundige zijn hiervoor bepalend. Voor u hangt veel af van de uitkomst van hun onderzoeken voor het UWV.

Onafhankelijkheid UWV verzekeringsarts en arbeidsdeskundige

De UWV verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV zijn niet onafhankelijk. Zij zijn in dienst van en worden betaald door het UWV. Voorts hebben zij van het UWV een duidelijk mandaat gekregen bij hun onderzoeken naar uw ziekte en arbeidsvermogen. De beoordelingsruimte van de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige is beperkt en zij dienen de belangen van het UWV als hun broodheer in het onderzoek te betrekken. Dit leidt er vaak toe dat u het niet eens bent met de rapportage van de UWV verzekeringsarts over uw ziektebeeld. En ook de beoordeling van uw arbeidsvermogen door de UWV arbeidsdeskundige vindt u niet aansluiten bij uw fysiek en geestelijke beperkingen die voortvloeien uit uw ziekte. Maar wat kunt u hieraan doen? Het UWV baseert haar beslissing op de rapportage van haar verzekeringsarts en arbeidsdeskundige en u heeft in de visie van het UWV al bij de arts en de arbeidsdeskundige de mogelijkheid gekregen om uw ziekte en de daaruit voortvloeiende beperkingen in hun onderzoeken namens het UWV te betrekken. En wanneer u bezwaar maakt tegen de initiële beslissing van het UWV over uw ziekte en arbeidsongeschiktheidspercentage zal het UWV in haar beslissing op bezwaar in de meeste gevallen opnieuw de rapportages van haar verzekeringsarts en arbeidsdeskundige in de beoordeling betrekken. De kans is groot dat u wederom met lege handen staat en gedwongen wordt om de beslissing op bezwaar van het UWV bij de rechtbank aan te vechten.

Contra expertise UWV medisch expertisebureau

U maakt echter een goede kans om de beslissing van het UWV ten goede te keren, als u een onafhankelijk medisch expertisebureau inschakelt om een contra expertise uit te voeren naar aanleiding van de rapportages van de UWV verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV. Deze medische expertisebureaus zijn geheel onafhankelijk van het UWV en hebben eigen verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen in dienst. Zij onderzoeken samen met u de bevindingen van de UWV arts over uw arbeidsongeschiktheid en werpen de vaststelling van uw arbeidsvermogen door de UWV arbeidsdeskundige aan een kritisch onderzoek. Indien nodig overlegt de verzekeringsarts van het medisch expertisebureau met uw behandeld artsen en uw medisch specialisten.  Aan de hand van dit eigen onderzoek van het medisch expertisebureau wordt er door haar verzekeringsarts en arbeidsdeskundige een geheel onafhankelijk contra-expertiserapport opgesteld, waarin de rapportage van de UWV arts en de UWV arbeidsdeskundige, in het toepasselijke geval, wordt weerlegd. Op basis van dit contra-expertiserapport kunt u aan het UWV vragen om de initiële beslissing over uw mate van arbeidsongeschiktheid en arbeidsvermogen te herzien. Tevens kunt u op basis van het contra-expertise rapport van het onafhankelijk medisch adviesbureau bezwaar maken tegen de beslissing van het UWV, waarin uw ziektewet of WIA-uitkering wordt stopgezet of wordt gekort. Ook als u beroep bij de rechtbank wilt instellen tegen een beslissing op bezwaar van het UWV, dan is het zinvol om over een onafhankelijk contra expertiserapport te beschikken om de rapportages van de UWV arts en UWV arbeidsdeskundige over uw arbeidsongeschiktheid en arbeidsvermogen te weerleggen. Wilt u meer weten over het aanvragen van een onafhankelijke contra expertise door een medische expertisebureau neemt u dan met ons contact op voor vrijblijvend advies.

uitkering terugbetalen

Wilt u een contra expertise naar aanleiding van een beslissing van het UWV over uw ziekte of mate van arbeidsongeschiktheid?  Neem dan met Sociaal Verhaal contact op om de mogelijkheden voor een contra expertise UWV te bespreken.