bijstand afgewezen

Bijstandsuitkering plichten Participatiewet

Aan een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet zijn plichten verbonden. Als u zich niet aan deze regels houdt, dan kunnen er sancties volgen die gevolgen hebben voor uw recht op bijstand. De belangrijkste plicht voor een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet is uw inlichtingenplicht. U bent gehouden om tijdig op eigen initiatief alle informatie aan de gemeente te verstrekken die van invloed kan zijn op het vaststellen van uw recht op bijstand. Informeert u de gemeente niet of niet volledig, dan kan de gemeente uw uitkering stopzetten of u een boete opleggen in de vorm van een maatregel of strafkorting. Geef daarom veranderingen in uw persoonlijke, financiële of leefsituatie direct door aan uw klantmanager of inkomensconsulent van de gemeente. Ook als u twijfelt of een wijziging van belang is voor uw recht op bijstand. Want als achteraf blijkt dat de sociale dienst wel van mening is dat u de verandering had moeten doorgeven, dan kan de gemeente u een sanctie opleggen. Ook als u zelf niet wist dat u het moest doorgeven.

Wat u in elk geval aan de gemeente moet doorgeven:

 • U gaat werken.
 • U gaat samenwonen.
 • Er komt iemand in uw huis wonen.
 • U gaat met vakantie.
 • U gaat een opleiding volgen.
 • De bij u ingeschreven kinderen gaan verhuizen.
 • Uw meerderjarig kind stopt met de opleiding of studie.
 • U heeft een erfenis of een geldprijs ontvangen.
 • U heeft een woning in het buitenland.

Regels bijstandsuitkering

Dit zijn de regels voor een bijstandsuitkering Participatiewet waaraan u zich moet houden.

 • Veranderingen die gevolgen hebben voor uw recht op bijstand aan de gemeente melden.
 • Informatie over uw inkomsten, vermogen en woonsituatie aan gemeente doorgeven.
 • Gevraagde informatie moet u op tijd bij de gemeente inleveren.
 • U moet medewerking verlenen aan een onderzoek door de gemeente.
 • U moet een huisbezoek door medewerkers van de gemeente aan uw woning toestaan.
 • U moet meewerken aan een onderzoek door de keuringsarts naar uw arbeidsmogelijkheden.
 • U moet toestemming geven aan de keuringsarts als hij informatie wil opvragen bij uw behandelend arts.
 • Als u ziek bent, moet u dit tijdig melden aan uw klantmanager en als u een (werk)traject volgt, ook aan de projectmanager van het traject.
 • U gaat niet zonder toestemming vooraf op vakantie.
 • U komt op tijd op uw afspraken.
 • U solliciteert zoveel mogelijk naar werk.
 • U zorgt dat u ingeschreven staat bij het UWV als werkzoekende.
 • U bent verplicht om aangeboden werk te accepteren als u dit werk aankunt.
 • Deeltijdwerk en vrijwilligerswerk meldt u tijdig bij uw inkomensconsulent.
 • U volgt het traject dat u van de gemeente moet volgen.
 • Afspraken op verzoek van de gemeente met het UWV en bedrijven die de gemeente inhuurt om u aan werk te helpen, komt u altijd na.
 • U gedraagt zich beleefd bij uw afspraken met de gemeente en de werkbedrijven.
 • U beheerst de Nederlandse taal goed. Als dit niet zo is, dan moet u beter Nederlands leren.
 • U moet altijd bereikbaar zijn voor de gemeente, per telefoon, post en e-mail.

uitkering terugbetalen

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente en wilt u daartegen bezwaar maken om terugbetaling van uw bijstand en een boete te voorkomen, neem dan contact op met Sociaal Verhaal.

Bijstandsuitkering terugbetalen

Als blijkt dat u uw bijstandsuitkering moet terugbetalen omdat u teveel geld heeft ontvangen, dan moet u het volledige bedrag terugbetalen. En daar bovenop betaalt u een boete als u heeft verzuimd om de verandering tijdig aan de sociale dienst door te geven. De boete is afhankelijk van de mate waarin u bewust en met opzet heeft verzwegen of heeft gefraudeerd. De boete is een percentage van het bedrag dat u teveel aan bijstand heeft ontvangen: 25%, 50%, 75% of 100%. En als u voor de tweede keer binnen vijf jaar fraudeert, dan wordt de boete met 50% verhoogd. Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente en wilt u daartegen bezwaar maken om terugbetaling van uw bijstand en een boete te voorkomen, neem dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij helpen u met een gratis advocaat voor bezwaar en beroep tegen een beslissing van de gemeente tot terugbetalen van uw bijstandsuitkering.