bijstand afgewezen

Bijstandsuitkering en arbeidsongeschikt

Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen maar bent u arbeidsongeschikt? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal om te bespreken of u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering bij arbeidsongeschiktheid. Wanneer u al in de bijstand zit, dan heeft u geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. U kunt wel vragen aan de sociale dienst om te onderzoeken of u recht heeft op een Wajong-uitkering van het UWV. U heeft recht op Wajong wanneer u al vóór uw achttiende feitelijk arbeidsongeschikt was. Het UWV zal dan onderzoeken of u vanuit de bijstand in de Wajong kan. U krijgt dan geen bijstandsuitkering meer van de gemeente, maar een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV. Wanneer u op latere leeftijd arbeidsongeschikt wordt, dan moet u eerst bij het UWV nagaan of u recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. U komt daarvoor alleen in aanmerking als u vanuit werk, vanuit een WW-situatie of vanuit een ziektewetuitkering van het UWV arbeidsongeschikt wordt. Als u geen of onvoldoende arbeidsverleden heeft, dan kunt u bij arbeidsongeschiktheid niet op het UWV terugvallen en heeft u geen recht op een WIA (voorheen WAO), IVA of WGA arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV. U bent dan op de bijstand aangewezen en ook als u al in de bijstand zit en u wordt arbeidsongeschikt, dan blijft u op de sociale dienst aangewezen. Het is niet mogelijk om van de bijstand naar de WIA over te gaan.

Afgekeurd en bijstand

U kunt niet afgekeurd worden voor de bijstand als u arbeidsongeschikt bent. Het is wel mogelijk om bij arbeidsongeschiktheid in de bijstand een ontheffing te krijgen van de sollicitatieplicht en de arbeidsparticipatie (verplichting tot aannemen van (vrijwilligers)werk). De gemeente kan een onafhankelijke arts (van de GGD of een medisch expertisebureau) inschakelen om vast te stellen of u arbeidsongeschikt in de bijstand bent. Als u zelf van mening bent arbeidsongeschikt in de bijstand te zijn en u wilt dit zelf laten vaststellen door een onafhankelijk medisch expertisebureau, dan kunt u met ons contact opnemen. Wij bekijken met u of het zinvol is om een medisch expertisebureau in te schakelen. Of dat de gemeente zelf een onafhankelijke arts dient in te schakelen om uw arbeidsongeschiktheid voor de bijstand vast te stellen. Er zijn voor u kosten verbonden aan het inschakelen van een medisch expertisebureau. Het is daarom zinvol om bij de gemeente een verzoek in te dienen voor bijzondere bijstand om de kosten van de onafhankelijke medische expertise vergoed te krijgen. Wij kunnen u hierover adviseren.

Bijstand en re-integratie

Bent u arbeidsongeschikt in de bijstand, dan kunt u om re-integratie vragen aan de gemeente. Het is mogelijk om met een bijstandsuitkering een re-integratietraject te volgen, dat speciaal is gericht op arbeidsgehandicapten. De hoogte van uw maandelijkse bijstandsuitkering blijft bij de re-integratie ongewijzigd. U bent eveneens vrijgesteld van de sollicitatieplicht en het aannemen van werk. In sommige gevallen is het mogelijk om zelf uw re-integratie te regelen met een individuele re-integratieovereenkomst (IRO). Neemt u contact op met de sociale dienst in uw gemeente of dit in uw geval mogelijk is. Ook als u niet arbeidsongeschikt bent en u zit in de bijstand, dan heeft u recht op re-integratie. De gemeente moet u daarbij begeleiden. Zo mag u bijvoorbeeld met behoud van uitkering een werkstage lopen als u weinig werkervaring heeft, of een opleiding volgen als u geen diploma heeft. Er zijn vijf soorten uitkering van de gemeente waarbij de gemeente u moet helpen bij re-integratie vanuit de bijstand. De Participatiewet (voorheen WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en de Algemene nabestaandenwet (Anw). De gemeente beoordeelt of zij u helpen met re-integratie vanuit de bijstand. De gemeente beslist ook op welke manier u begeleiding naar het vinden van werk krijgt van de gemeente. Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw re-integratie in de bijstand, dan kunt u met ons contact opnemen voor hulp.

uitkering gestopt?

Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen maar bent u arbeidsongeschikt? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal om te bespreken of u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering bij arbeidsongeschiktheid.