Bijstandsuitkering uitgelegd

Op grond van de wet ‘Werk en Bijstand’ heeft een ieder in Nederland recht op algemene bijstand.

Algemene bijstand is een uitkering die u kunt ontvangen als u niet (meer) kunt voorzien in uw levensonderhoud en u geen recht heeft op een andere uitkering of regeling. Indien u uw baan bent kwijtgeraakt, of u werkt als zelfstandige en u verdient (tijdelijk) niets, dan heeft u in beginsel recht op algemene bijstand door de Gemeente.

Bijzondere bijstand is een eenmalige uitkering die u kunt ontvangen als u noodzakelijke kosten heeft die u niet van uw huidig inkomen kunt betalen.

Tot slot kan de situatie zich voor doen dat u recht heeft op aanvullende bijstand. Deze zogenaamde langdurigheidstoeslag is een jaarlijkse toeslag die u kunt ontvangen als u langdurig een laag inkomen heeft en u geen zicht heeft op inkomensverbetering.

Wij kunnen voor u vrijblijvend onderzoeken of u op korte termijn recht heeft op bijstand van de Gemeente. Tevens kunnen wij voor u een aanvraag indienen bij de Gemeente voor een bijstandsuitkering. Ook indien u reeds zelf een uitkering bij de ‘Dienst Werk & Inkomen’ (DWI) van de Gemeente heeft aangevraagd en uw aanvraag is afgewezen, dan kunnen wij door middel van gratis juridisch advies voor u bezwaar maken tegen deze afwijzing en zo nodig bij de Rechtbank in beroep gaan of een voorschot vorderen van de Gemeente.

Mijn uitkering is gestopt
en ik wil direct gratis geholpen worden!