Bijstand gestopt?

bijstand gestopt

Is uw bijstand gestopt? (WWB)

Wanneer u een WWB-uitkering van de Gemeente ontvangt, dan legt de Gemeente u verplichtingen op waaraan u moet voldoen om het recht op een bijstandsuitkering te behouden. Indien u deze verplichtingen niet nakomt, dan is de kans groot dat de Gemeente uw uitkering stopzet voor een korte periode of zelfs ‘voor altijd’. Uw bijstand is dan gestopt en u kunt hierdoor financieel in de problemen komen. De Gemeente zet niet altijd op juiste gronden uw uitkering stop.

Ten tweede komt het voor dat de Gemeente van mening is dat u ‘vanwege wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden’ geen recht meer heeft op een WWB-uitkering en de Gemeente – soms zelfs met terugwerkende kracht – uw uitkering stopzet.
Ook in deze gevallen heeft de Gemeente niet altijd gelijk. De Gemeente kan ten onrechte menen dat u ‘samenwoont’ of dat u ‘feitelijk niet woont op het adres waar u staat ingeschreven’. Er zijn redenen genoeg voor een Gemeente om uw uitkering stop te zetten, maar deze zijn niet altijd terecht!

Uitkering-gestopt.nl werkt samen met Sociaal Verhaal 

en is gespecialiseerd in het (her) in werking laten stellen

van uw uitkering. Dus bent u het niet eens met uw

situatie omtrent uw uitkering, wij helpen u gratis!

Bijstand gestopt?

Van belang is dat u gelijk met ons contact opneemt, zodra uw ambtenaar bij de Gemeente u mondeling heeft verteld dat uw uitkering wordt stopgezet of wordt gekort. Veelal wordt er door de Gemeente in het gesprek met u gezegd dat u nog een brief krijgt van de Gemeente waarin dit wordt bevestigd, maar soms komt deze brief niet (tijdig) en is al wel uw uitkering door de Gemeente stopgezet.  Vanaf het moment dat de Gemeente u in het gesprek meldt dat u strafkorting of stopzetting van uw uitkering opgelegd gaat worden, kunnen wij u helpen!

Uitkering-gestopt kan u gratis helpen

Uitkering-gestopt.nl werkt samen met de non-profit vereniging Sociaal Verhaal. Zij controleren voor u – kosteloos – aan de hand van de omstandigheden van uw geval, of de bijstand gestopt is door de Gemeente op juiste gronden. Indien de Gemeente u ten onrechte de uitkering heeft geweigerd, dan kunnen wij door middel van gratis rechtshulp voor u bezwaar maken en in dringende gevallen via de Rechtbank een financieel voorschot op uw uitkering van de Gemeente vorderen. Daarnaast kunnen wij voor u beroep bij de Rechtbank aantekenen tegen een onjuist besluit van de Gemeente tot weigering van uw uitkeringsaanvraag.

Ons uitgangspunt is dat wij hierbij geen kosten in rekening brengen voor onze hulp. U heeft het immers al moeilijk genoeg doordat u geen middelen van bestaan heeft ten gevolge van de weigering van de Gemeente om u een uitkering te verschaffen.

Uitkering-gestopt.nl werkt samen met Sociaal Verhaal 

en is gespecialiseerd in het (her) in werking laten stellen

van uw uitkering. Dus is uw bijstand gestopt? Wij helpen gratis!