Aanvraag sociale Dienst Uitkering

Is uw bijstand gekort?

Heeft de gemeente uw bijstand gekort of heeft u een brief ontvangen dat uw bijstandsuitkering wordt gekort? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij kijken voor u of het korten van uw bijstand terecht is en of er nog iets aan te doen is. Als uw bijstand onterecht door de gemeente is gekort, dan helpen wij u met bezwaar tegen de beslissing van de gemeente om uw bijstand te korten. De gemeente kan om verschillende redenen uw bijstandsuitkering korten. Er kan sprake zijn van strafkorting omdat u bepaalde verplichtingen uit de Participatiewet niet bent nagekomen, zoals op tijd op een afspraak komen bij de gemeente, voldoen aan uw sollicitatieplicht of bepaalde informatie tijdig verstrekken.  De gemeente mag u daarvoor uiteindelijk een maatregel opleggen in de vorm van een boete of strafkorting op uw bijstandsuitkering. Een strafkorting van 100% op uw bijstand voor één maand komt regelmatig voor. De korting op uw bijstand moet echter wel volgens de beleidsregels van de betreffende gemeente zijn geschied. De zogenaamde maatregelenkaart. Hierin staat bijvoorbeeld dat u eerst een waarschuwing moet krijgen en vervolgens een strafkorting van 25% op uw bijstand. En bij het tweede vergrijp een hogere strafkorting op uw bijstand. De gemeenten gaan hieraan wel eens voorbij bij het korten op bijstand, waardoor er een te hoog bedrag op de bijstandsuitkering wordt gekort. Neem daarom met ons contact op als de gemeente uw bijstand kort en u niet zeker weet of de strafkorting terecht is of dat de gemeente misschien teveel geld heeft gekort op uw bijstand.

Korten inkomsten op bijstand  

Als u met goedkeuring van de gemeente werkt naast uw bijstandsuitkering, dan worden in eerste instantie alle inkomsten gekort op uw uitkering. Er zijn echter uitzonderingen. Uw gemeente bepaalt welke inkomsten niet gekort worden op uw uitkering. Per gemeente kan het beleid over korten op uitkering bij bijverdienen in de bijstand, verschillen. Heeft u andere inkomsten dan alleen de bijstandsuitkering, dan moet u dit altijd doorgeven aan uw gemeente. Indien u de inkomsten niet meldt aan uw gemeente, dan kan de gemeente de bijstandsuitkering stopzetten, terugvorderen of uw bijstand korten.

Er geldt een aantal regels bij de inkomstenkorting vanwege bijverdienen in de bijstand.

  • Uw gemeente bepaalt welke inkomsten worden gekort.
  • Het betreft het netto-inkomen.
  • Loon in natura wordt omgezet in een geldbedrag en wordt gekort.

Er is een aantal inkomsten dat geheel of gedeeltelijk wordt gekort op de bijstandsuitkering.

  • Loon, vakantiegeld, eindejaarsuitkering.
  • Inkomsten uit uitkeringen van het UWV of SVB.
  • Toepassing van de kostendelersnorm
  • Inkomsten uit verhuur, onderhuur en het hebben van kostgangers.
  • Alimentatie, zowel kind als partner.
  • Schadevergoeding van materiele schade bij letselschade.
  • Belastingteruggave en premies.
  • Heffingskortingen belastingdienst.

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente om uw bijstandsuitkering stop te zetten, terug te vorderen of te korten, dan kunt u in bezwaar. Wij kunnen u gratis helpen met een bezwaarschrift. Hierbij is van belang dat u vanaf de datum van uw maandelijkse uitkeringsspecificatie zes weken de tijd heeft om schriftelijk bezwaar te maken tegen het bedrag dat de gemeente volgens uw uitkeringsspecificatie op uw bijstand heeft gekort. Uw uitkeringsspecificatie is namelijk aan te merken als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep openstaat.

bijstand afgewezen

Heeft de gemeente uw bijstand gekort of heeft u een brief ontvangen dat uw bijstandsuitkering wordt gekort? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij kijken voor u of het korten van uw bijstand terecht is en of er nog iets aan te doen is.