Bijstand aangevraagd, geen reactie gemeente?

geen reactie gemeente bijstand

Heeft u een bijstandsuitkering aangevraagd maar geen reactie van de gemeente gehad?

Een bijstandsuitkering kunt u aanvragen als u onvoldoende inkomen heeft. U heeft geen geld om van te leven en u heeft geen recht op een andere uitkering. Met de bijstandsuitkering kunt u een periode overbruggen totdat u weer betaald werk heeft gevonden. De gemeente helpt u met werk vinden en beoordeelt of u recht heeft op een uitkering. U kunt via www.werk.nl of rechtstreeks bij uw gemeente een bijstandsuitkering aanvragen. U vraagt de bijstandsuitkering aan met uw DigiD. De gemeente beslist of u een bijstandsuitkering krijgt. De gemeente moet binnen acht weken na uw aanvraag een schriftelijke beslissing nemen.  Als de gemeente uw aanvraag bijstandsuitkering afwijst, dan kunt u tegen deze afwijzing bezwaar maken. Sociaal Verhaal kan u helpen met bezwaar.

Bijstand aangevraagd: Geen reactie gemeente? Uitkering-gestopt.nl kan u helpen

U heeft een bijstandsuitkering aangevraagd en nog geen reactie van de gemeente ontvangen. U ontvangt geen inkomen en de vaste lasten kunt u niet betalen. Wanneer u de gemeente belt, dan hoort u dat de gemeente nog geen besluit heeft genomen op uw aanvraag en dat u moet wachten op een reactie van de gemeente.

Lopen de vaste lasten op en ontstaan er schulden tijdens de aanvraag van de bijstandsuitkering, dan kunt u bij uw gemeente om een financieel voorschot vragen, dit noemt men broodgeld. Met dit financieel voorschot kunt u alvast in uw levensonderhoud voorzien. Beslist de gemeente niet snel genoeg op uw aanvraag financieel voorschot, dan kan via de rechter een financieel voorschot op uw uitkering bij de gemeente worden afgedwongen. Er moet dan wel sprake zijn van zwaarwegende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld huisuitzetting. Het enkele feit dat u geen geld heeft om te eten, is voor de bestuursrechter helaas onvoldoende om de gemeente te veroordelen om u een voorschot op uw uitkering te geven.

Beslist de gemeente niet binnen 8 weken, dan kunt u in bezwaar gaan tegen de fictieve afwijzing van uw aanvraag uitkering. U kunt de gemeente ook om een dwangsom vragen. Op de website van www.sociaalverhaal.com staat onder ‘kenniswijzer’ een voorbeeldbrief van opeisen dwangsom bij de gemeente. In deze dwangsombrief stelt u de gemeente eerst in gebreke en geeft u de gemeente nog twee weken de tijd om alsnog op uw aanvraag te beslissen. Beslist de gemeente niet na deze twee weken, dan heeft u recht op een financiële vergoeding. U heeft recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn door de gemeente overschreden wordt.

Er bestaan echter wel uitzonderingen op de wettelijke beslistermijn van acht weken. De gemeente kan de beslistermijn uitstellen indien:

  • Het aan uzelf te wijten is dat er vertraging is opgelopen bij de afhandeling van uw aanvraag
  • Er is sprake van overmacht
  • U bent akkoord gegaan met het uitstel
  • Uw aanvraag onvolledig is omdat er meer informatie van u nodig is
  • Er informatie moet worden opgevraagd uit het buitenland

Heeft u een vragenbrief van de gemeente ontvangen naar aanleiding van uw aanvraag bijstandsuitkering, neem dan met ons contact op. Wij met u bespreken of de informatie die de gemeente aan u vraagt ook noodzakelijk is om uw recht op een bijstandsuitkering vast te stellen.

Uitkering-gestopt.nl werkt samen met Sociaal Verhaal 

en is gespecialiseerd in het (her) in werking laten stellen

van uw uitkering. Dus bent u het niet eens met uw

situatie omtrent uw uitkering, wij helpen u gratis!