Bezwaar ziektewet uitkering UWV

Bent u op oproep van de verzekeringsarts van het UWV geweest en heeft u een beslissing van arbeidsgeschiktheid van de UWV verzekeringsarts ontvangen ?

Dan heeft u twee weken de tijd om bezwaar tegen de arbeidsgeschiktheidsbeslissing van de UWV arts te maken. Doet u dat niet, dan zal het UWV uw ziektewetuitkering stopzetten. U krijgt daarover een brief van het UWV waarin uw ziektewetuitkering stopgezet wordt. Tegen deze beslissing van het UWV tot stopzetting van uw ziektewet uitkering, kunt u bezwaar maken. Binnen zes weken na de datum van de beslissing van het UWV moet u een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het UWV.

Digitaal bezwaar UWV maken

U kunt ook via de website van het UWV, www.uwv.nl, online bezwaar maken tegen beslissing van UWV. Vult u op het digitaal bezwaar formulier in (1) uw burgerservicenummer, (2) datum en kenmerk UWV van de beslissing waartegen u bezwaar maakt, (3) bij medische zaken, de naam en telefoonnummer van uw huisarts en medisch specialisten en (4) de reden van uw bezwaar; schrijf duidelijk op waarom u het niet eens bent met de beslissing van het UWV en waarom u wel een UWV uitkering moet krijgen.

Hulp bezwaar maken UWV

Online bezwaar indienen bij het UWV kunt u alleen zelf doen. U kunt wel iemand anders voor u de bezwaarprocedure tegen het UWV laten voeren. Indien uw gemachtigde geen advocaat is, dan moet u een schriftelijke ondertekende machtiging bij het bezwaarschrift meesturen waarin u toestemming aan uw gemachtigde geeft om voor u een bezwaarprocedure tegen het UWV te voeren. U en uw gemachtigde moeten de machtiging voor het UWV beide ondertekenen. Sociaal Verhaal kan voor gratis bezwaar UWV zorgen, wanneer u tot de doelgroep van Sociaal Verhaal behoort. Ook het inschakelen van een gratis advocaat voor bezwaar UWV, behoort tot de mogelijkheden. Neemt u met Sociaal Verhaal contact op of u voor gratis rechtshulp bij bezwaar UWV in aanmerking komt.

Bezwaarschrift advocaat ziektewetuitkering

Het voeren van een bezwaarschriftprocedure tegen het UWV is, ingewikkelder dan u denkt. De bezwaarprocedure volgt de regels van de Algemene wet bestuursrecht. In sommige gevallen is het beter een advocaat voor bezwaar in te schakelen. Bijvoorbeeld als het gaat om een weigering ziektewetuitkering door het UWV, een oordeel verzekeringsarts dat u niet arbeidsongeschikt bent, een weigering uitkering door te verwachten ziekte, het UWV weigert uitkering omdat u uw eigen herstel heeft bemoeilijkt of het UWV weigert uitkering omdat u keuring of controle weigerde. In deze gevallen is het verstandiger om een advocaat in te schakelen voor bezwaarprocedure tegen UWV. Sociaal Verhaal kan voor u beoordelen of u in uw geval een advocaat nodig heeft voor bezwaar UWV. Neemt u daarvoor vrijblijvend contact op met Sociaal Verhaal. Wij geven gratis rechtshulp aan onze doelgroep en verplichten u tot niets.

ziektewet afgewezen stopgezet

Wilt u Sociaal Verhaal laten beoordelen of er in uw zaak een advocaat vereist is?